Zaměření diagnózy

  • Analýza silných i slabých stránek Vašeho aktuálního pracovního systému vedení a spolupráce
  • Zjištění klimatu organizace
  • Prověření stavu týmu/týmů
  • Analýza osobnosti vedoucích pracovníků
  • Osobnostní diagnóza
  • Pravidelný check vedení a spolupráce ve společnosti
  • Analýza talentu
  • Assessment-Center

Poradenství při diagnostice a plánování vhodných intervencí

Procesu zjišťování potřeb věnujeme obzvlášť velkou pozornost a péči, protože již při této komunikaci mezi spolupracovníky, diagnostiky a zadavatelem dochází ke změnám a vývoji.

Coverdale pro tuto fázi spolupráce vyvinul postup, který zajišťuje v organizaci transparenci a minimalizuje iritace a případné zábrany.

Výsledky a schopnost organizace se učit jsou v ohnisku naší pozornosti. Náš postoj je při tom nabídnout pomoc ke svépomoci, tedy aby další opatření mohla být prováděna uvnitř společnosti, bez externí podpory.

Náš náhled na organizaci je celistvý: do diagnózy a intervencí zahrnujeme všechny specifická hlediska podniku jako je strategie, kultura, procesy, systémy, zdroje a produkty.

Naše intervence orientujeme na proces tak, aby vedly k dohodnutým cílům. Patří mezi ně programy k rozvoji týmů, oddělení, vedoucích pracovníků stejně jako tréninky, workshopy, koučink. Pravidelné retrospektivy zajišťují procesní přizpůsobení opatření.