Zaměření témat vedení

 • Poradenství, jak vedení spolupracovníků ve Vašem podniku orientovat na budoucnost
 • Koncepce a provedení na míru šitých programů vzdělání a rozvoje vedoucích pracovníků
 • Koučink vedoucích pracovníků

 

Následující vnímání vedení je pro nás rozhodující:

Úkol vedení

Dát orientaci, utvářet prostředí a převzít odpovědnost, …

 • k zajištění další budoucnosti firmy hospodářským úspěchem;
 • k zajištění podmínek, aby se tohoto úspěchu mohli všichni co nejlépe účastnit;
 • k dosažení něčeho smysluplného pro společnost díky hospodářskému úspěchu firmy,

ale i nad jeho rámec.

 

Postoj k vedení

Cílem a účelem vedení je, …

 • zajistit v podniku atmosféru sociální sounáležitosti, která odpovídá individuálním potřebám o zapojení do kolektivu a autonomii;
 • vytvořit vedoucí kulturu, která spolupracovníkům umožňuje uplatnit a rozvíjet svoje kompetence;
 • vidět jedince v jeho celistvosti a zajistit rámcové podmínky, které mu umožní, dbát na jeho sociální a kulturní zájmy;
 • být vzorem a ve službách vedených.

 

Vedoucí schopnosti

Oblasti vedení jsou:

 • stanovit vizi a strategii;
 • zajistit zřetelnost cílů a společně jich dosahovat;
 • utvářet struktury a procesy a rozvíjet je;
 • vést a rozvíjet spolupracovníky;
 • tvořit procesy komunikace, spolupráce a rozhodování a řídit je;
 • vést sebe.