Naše filozofie a náš koncept koučinku

Naše vnímání koučinku se zakládá – stejně jako všechny naše metody – na humanistickém přístupu: lidé mají v podstatě vždy možnost, na určité situace odlišně reagovat – přitom existují různé způsoby reakcí – anebo mají svobodu vůbec nejednat.

Tato svoboda jednání v sobě ukrývá velkou odpovědnost. Bez ohledu na to, zda je nám přijatá volba jasná, jsme odpovědní za následky a účinek na ostatní i na nás samotné.

Posílení vnímání svobody jednání a s tím spojená odpovědnost jsou výchozím bodem naší definince koučinku. Obecně vzato má většina definic jedno společné: cílem a účelem koučinku je uvolnění potenciálu osob a skupin s cílem zvýšení výkonnosti.

Coverdale rozumí koučinkem obsáhlý, cílený postup, zaměřený na budoucnost. Při tomto postupu pracujeme vědomým a na cíl zaměřeným učením na základě zkušeností a méně radou nebo návrhem řešení. Abychom stimulovali sebereflexi a přemýšlení, nabízíme představivost, analýzy kouče, cvičení a teoretické vstupy.