Proč Coverdale? Co dělá Coverdale jedinečným?

 

Coverdale byl založen 1965. Máme tedy přes 50 let zkušeností. Po celou dobu jsme na špičce v metodě experimentálního a na cíl zaměřeného učení při rozvoji organizací. Společností Coverdale vyvinutá učební metoda je orientovaná na praktické použití, je strukturovaná a individuálně použitelná. Neustále podléhá dalšímu kontinuálnímu rozvoji a vylepšování.

Naši trenéři a poradci pracovali v 80 zemích a jsou aktivní v zastoupeních Evropy, severní Ameriky a Asie. Coverdale společnost se rozkládá přes mnoho zemí celého světa: Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, Rusko, Indie, Čína, USA, Česká Republika a Slovensko. Je samozřejmá neustálá výměna informací a zkušeností mezi sebou.

Jsme pevně přesvědčeni, že je možné dosáhnout nejlepších výsledků, pokud jsou vybudovány na dlouhodobých a životaschopných vztazích s klienty. Nabízíme specificky přizpůsobené programy pro Vaší organizaci a používáme metody a techniky orientované na praxi.

V našich programech nabízíme víc, než pouze rozšíření teoretických vědomostí. Metoda Coverdale založena na učení ze zkušeností: vědomosti jsou transformovány do schopností a zajišťují požadovaný užitek. V různých situacích jsou k tomu také trénovány nově nabyté dovednosti.

Hlásíme se k systémickému přístupu, který se zakládá na vědeckých poznatcích, je kontinuálně rozvíjen a zahrnuje nejnovější poznatky z výzkumu, mimo jiné z oblastí vzdělání dospělých, týmové práce, „rozvoje a vedení vedoucích osobností“ jako i „Struktur a procesů v organizacích“.

NAŠE MISE – činit lidi úspěšnými, jednotlivě a jako tým

Naším klíčovým účelem je úspěch lidí. To nás pohání již přes 50 let. To je to, co nás určuje ve všem co konáme.

OBJEVOVÁNÍ

Nejsme učitelé v klasickém smyslu. Jako poradci vytváříme pracovní a učební prostředí, ve kterém mohou lidé nasadit jejich celý potenciál, sami sebe objevovat a rozvinout jejich kompetence.

VÝKON

Každý výkon, který podáme pro naše klienty, je zaměřen na nadřazené cíle podniku a na to, rozvíjet celou organizaci.

LIDSKOST

S našimi klienty pracujeme na základě důvěry, respektu a partnerství a usilujeme o to, dosáhnout toho nejlepšího pro každého jednotlivce v organizaci.

 

 

Naše organizace

Coverdale je, již od založení, organizací budovanou decentrálně: Neexistuje žádná centrála, žádný holding a prakticky žádná hierarchie a tím i žádné „komando“ nebo kontrolní orgány. Vlastnictví a odpovědnost jsou spolupracovníky Coverdale vnímány společně.

 

 

Vaše výhody:

  • Nemáme prakticky žádné náklady na orgány vedení. ¨
  • Naše pracovní dny trávíme pro a s našimi zákazníky a ne vyplňováním zpráv pro lokální a mezinárodní centrály.
  • Flexibilita a mobilita: můžeme rychle reagovat na lokální i globální požadavky našich klientů. Díky mezinárodním, multikulturním a vícejazyčným týmům Vám nabízíme celosvětově jednotně vysoké kvalitativní standardy, aniž bychom museli zohlednit interní formality.

 

 

Naše historie

Coverdale byl založen v roce 1965 panem Ralphem Coverdalem. Ralph Coverdale byl průkopníkem v rozvoji organizací a pionýr v učení ze zkušeností, které staví na induktivním učebním přístupu. Potom, co Ralph Coverdale 1947 vystoupil z armády, studoval psychologii u Bernarda Babington-Smithe. V této době vytvářel svoji teorii o způsobu, jak spolu mohou lidé úspěšně spolupracovat. Pevně věřil tomu, že se spolupráce a schopnosti řídit dají naučit, což bylo zcela v protikladu k názorům v této době, že se lidé rodí se soupravou fixních dovedností. Coverdale a Babington-Smith pracovali spolu mnoho let a vytvořili učební metodu Coverdale, která byla intenzivně hnána myšlenkou, že „zkušeností a samotnou činností“ lze dosáhnout nejlepšího učebního úspěchu a nejvyššího stupně budování kompetence. Ralph Coverdale zemřel 1975 – ve věku pouhých 56 let. Ralph Coverdale: „To make way in life you need three things: a deep sense of inner purpose and the will to renew it. – A clear vision of where you want to get to and the energy to purpose it. – And courage. Courage to take steps which others might fear to take.“

NÁŠ TÝM

Představujeme náš tým. Váš prospěch klademe vždy na první místo.