Zaměření poradenství

  • Poradenství při nastávajících změnách v týmu, oddělení, organizaci
  • Poradenství organizací, které stojí na základě měnících se podmínek před zásadními změnami
  • Poradenství při rozvoji a obnově pracovního systému (jakési DNA společnosti) pro vedení a spolupráci
  • Poradenství a podpora vedoucích pracovníků a vedoucích týmů

Časté změny a rozvoj podniků patří v současnosti k běžným součástem života. Mnoho firem stojí dokonce před převratnými změnami, protože se jejich trhy, zákazníci a rámcové podmínky změnily. Mluvíme zde o transformaci. V některých branžích je dokonce zřejmé, že k radikálním změnám bude docházet opakovaně. Tyto podniky se tedy musí připravit na stěžejní schopnost neustále reagovat na změny. Pro účinnost, efektivitu, tvorbu hodnot, schopnost učení a přizpůsobivost podniku je centrálním faktorem způsob, jak se podniky organizují, rozvíjejí a jak spolupracují.

Vize a Strategie

Inspirující a stimulující vize a mise, která sjednotí všechny zúčastněné je nezbytná pro trvalý úspěch. Motivace ke špičkovému výkonu je hodnota, která dává Vaší práci smysl stejně jako vydělávání peněz a finanční úspěch. Coverdale Vám může pomoci, získat jasný přehled o Vašich vlastních silných stránkách a zvolit nejlepší strategii, která Vás povede k úspěchu. Rádi Vás podpoříme při úspěšné realizaci Vaší strategie.

Kompetence

Kontinuální rozvoj metodických, sociálních a osobních kompetencí podporuje trvalý úspěch firem. Coverdale nabízí možnost, zjistit díky odlišným diagnostickým procesům stav kompetencí v oragnizaci nebo jejích částech. Výsledek nabízí solidní základ pro plánování a nasazení intervencí a cílenému budování kompetencí.

Vedení procesů změny

Nejen procesy zvládat, nýbrž je vést.