Experti na vedení a spolupráci

Vítejte u Coverdale Česká republika a Slovensko

Naší prací je obnova a rozvoj systémů spolupráce a vedení v podnicích, jakési firemní DNA. Jsme přesvědčení, že právě zde se nachází největší šance k využití potenciálu organizací.

Na základě Vašich potřeb Vám navrhneme opatření šitá na míru, která spolu s Vámi i provedeme a jejich účinnost v praxi upevníme.

Nabízíme celou řadu služeb, které vedou organizace i jejich spolupracovníky k úspěchu. Abychom toho dosáhli, jsme neustále k dispozici pro dialog a výměnu zkušeností s vedoucími pracovníky. Prověřujeme zajeté názory a procesy. Do našich přístupů integrujeme aktuální poznatky k výzkumu učení a pracovní psychologie. I my se neustále vyvíjíme jako společnost.

Naše organizace

Coverdale je, již od založení, organizací budovanou decentrálně: Neexistuje žádná centrála, žádný holding a prakticky žádná hierarchie a tím i žádné „komando“ nebo kontrolní orgány. Vlastnictví a odpovědnost jsou spolupracovníky Coverdale vnímány společně.

Proč Coverdale? Co dělá Coverdale jedinečným?

 • Coverdale byl založen 1965. Máme tedy přes 50 let zkušeností. Po celou dobu jsme na špičce v metodě experimentálního a na cíl zaměřeného učení při rozvoji organizací. Společností Coverdale vyvinutá učební metoda je orientovaná na praktické použití, je strukturovaná a individuálně použitelná. Neustále podléhá dalšímu kontinuálnímu rozvoji a vylepšování.
 • Naši trenéři a poradci pracovali v 80 zemích a jsou aktivní v zastoupeních Evropy, severní Ameriky a Asie. Coverdale společnost se rozkládá přes mnoho zemí celého světa: Velká Británie, Německo, Rakousko, Francie, Rusko, Indie, Čína, USA, Česká Republika a Slovensko. Je samozřejmá neustálá výměna informací a zkušeností mezi sebou.
 • Jsme pevně přesvědčeni, že je možné dosáhnout nejlepších výsledků, pokud jsou vybudovány na dlouhodobých a životaschopných vztazích s klienty. Nabízíme specificky přizpůsobené programy pro Vaší organizaci a používáme metody a techniky orientované na praxi.
 • V našich programech nabízíme víc, než pouze rozšíření teoretických vědomostí. Metoda Coverdale založena na učení ze zkušeností: vědomosti jsou transformovány do schopností a zajišťují požadovaný užitek. V různých situacích jsou k tomu také trénovány nově nabyté dovednosti.
 • Hlásíme se k systémickému přístupu, který se zakládá na vědeckých poznatcích, je kontinuálně rozvíjen a zahrnuje nejnovější poznatky z výzkumu, mimo jiné z oblastí vzdělání dospělých, týmové práce, „rozvoje a vedení vedoucích osobností“ jako i „Struktur a procesů v organizacích“.

O nás

Klienti

Služby

Publikace

NAŠE MISE - činit lidi úspěšnými, jednotlivě a jako tým

Naším klíčovým účelem je úspěch lidí. To nás pohání již přes 50 let. To je to, co nás určuje ve všem co konáme.

OBJEVOVÁNÍ

Nejsme učitelé v klasickém smyslu. Jako poradci vytváříme pracovní a učební prostředí, ve kterém mohou lidé nasadit jejich celý potenciál, sami sebe objevovat a rozvinout jejich kompetence.

VÝKON

Každý výkon, který podáme pro naše klienty, je zaměřen na nadřazené cíle podniku a na to, rozvíjet celou organizaci.

LIDSKOST

S našimi klienty pracujeme na základě důvěry, respektu a partnerství a usilujeme o to, dosáhnout toho nejlepšího pro každého jednotlivce v organizaci.

Náš tým

 • Michal Zuza

  Jednatel a společník Trenér/ konzultant/ moderátor, u Coverdale od r. 1999
 • Eva Koberová

  Administrativní podpora společnosti, grafik Coverdale CS u Coverdale od r. 2005    
 • Karolina Šubrtová

  Trenérka / konzultantka / moderátorka, u společnosti Coverdale od roku 2007 
 • Petr Horňáček 

  Trenér/ konzultant Coverdale CS u Coverdale od r. 2010 
 • Mgr. Petr Kujal 

  Trenér/ konzultant/ moderátor Coverdale CS u Coverdale od r. 2008 
 • Ing. Michal Martoch

  Videolektor/ konzultant Coverdale CS u Coverdale od r. 2015  

 

 

Kde pomáháme k úspěchu?

Od mezinárodních koncernů přes středně velké podniky a pobočky až po malé organizace: Coverdale má dlouhý seznam výborných referencí a je v téměř všech branžích aktivní. To vše ve více než 100 zemích světa.

Výtažek z portfolia společností, které patří k našim zákazníkům v Čechách a na Slovensku nebo pro které pracovali trenéři společnosti Coverdale CS v zahraničí

A.Schmied, s.r.o., Alpers&Wessel, Arako spol. s.r.o., Beeline Polsko, Brose CZ spol. s r.o., Comdirect, Daimler AG, Idiada CZ a.s., Konica Minolta,  Miele spol.s r.o.,  MM Invest SK,  Moraviapress s.r.o., Robert Bosch spol. s r.o., RWE Systems SK, Siemens ČR s.r.o., Swarovski K.G.,  Škoda Auto, a.s., TDS Fujitsu, T-Systems,US Steel Košice, V.S.E, VW SK, Wilkinson Sword

Naše historie

Coverdale byl založen v roce 1965 panem Ralphem Coverdalem Ralph Coverdale byl průkopníkem v rozvoji organizací a pionýr v učení ze zkušeností, které staví na induktivním učebním přístupu. Potom, co Ralph Coverdale 1947 vystoupil z armády, studoval psychologii u Bernarda Babington-Smithe. V této době vytvářel svoji teorii o způsobu, jak spolu mohou lidé úspěšně spolupracovat. Pevně věřil tomu, že se spolupráce a schopnosti řídit dají naučit, což bylo zcela v protikladu k názorům v této době, že se lidé rodí se soupravou fixních dovedností. Coverdale a Babington-Smith pracovali spolu mnoho let a vytvořili učební metodu Coverdale, která byla intenzivně hnána myšlenkou, že „zkušeností a samotnou činností“ lze dosáhnout nejlepšího učebního úspěchu a nejvyššího stupně budování kompetence. Ralph Coverdale zemřel 1975 – ve věku pouhých 56 let. Ralph Coverdale: „To make way in life you need three things: a deep sense of inner purpose and the will to renew it. – A clear vision of where you want to get to and the energy to purpose it. – And courage. Courage to take steps which others might fear to take.“