Moderace

Moderací (facilitací) rozumíme podporu procesů vedení mítinků, workshopů a klausur k nejrůznějším účelům. Vaší výhodou může být, že zvládáme moderaci v různých jazycích paralelně, tedy hlavně v kombinaci čeština – němčina nebo čeština – angličtina.

 

Podpora k dosažení optimálních výsledků

Moderace workshopů v rámci oddělení, ale i napříč společností při hledání optimálních řešení a optimálních modelů spolupráce; hledání rezerv, podpory kreativity a využití potenciálu týmu.

 

Moderace na úvod projektů i v jejich průběhu

Začátek projektu je často kritické místo. Dobrý start projektu někdy rozhoduje o hladkém průběhu, správném nastavení a plnění termínů. V průběhu projektu je třeba všechny zúčastněné zapojit do sledování a případné korekce kvalitativních parametrů a krytí nákladů. Transparence a výměna informací často rozhodují o motivaci projektového týmu, tím o uvolnění požadovaných zdrojů a zajišťují tak stabilní průběh projektu.

 

Moderace strategických jednání a klausur

Zajištění procesu k výměně názorů a hledání společných jmenovatelů pro rozhodování a hledání dalších postupů. K uvedení do života již stanovených strategií anebo jejich vypracování je často provázeno různými náhledy jednotlivých oblastí i jednotlivých úrovní společností. Zohlednění těchto různých náhledů na situaci a jim předcházejících různých zájmů je velmi důležitým prvkem spolupráce a dosahování dohodnutých cílů.

 

Konfliktmanagement

Konflikty, které se zdály být neřešitelné nebo těžko řešitelné se dají překvapivě rychle řešit, pokud se dostanou za jednací stůl správné osoby a s pomocí moderátora se koncentrují na podstatná témata konfliktu. Můžeme tak nabídnout prostředí, ve kterém podporujeme proces i když samotné řešení konfliktu zůstává v kompetenci zúčastněných stran.

 

Konference vedení společností a velkých skupin

Organizované akce pro velký počet spolupracovníků mohou dosahovat pozoruhodných výsledků, mobilizují mnoho zaměstnanců, motivují je a angažováním všech zúčastněných mohou docílit i velkého užitku a prospěchu pro společnost. Coverdale má mezinárodní zkušenosti s podporou spolupráce a komunikace na kolegiální úrovni, ale i úrovni obchodních partnerů.